Instalace Worpdressu

Nahrání webu je vcelku jednoduché. Stačí si zvolit akorát vhodný způsob.