Instalace před FTP

Pro práci s FTP je třeba mít nějaký program – ať už je to váš browser, či nějaký ze speciálních FTP klientů bez kterého se stejně pro plnohodnotný FTP přístup neobejdete. FTP klient vám umožní (i hromadné) operace se soubory a adresáři, jako jsou např. kopírování, mazání, editace, přejmenování, uploadování dat na server a jejich download ze serveru na Váš počítač. V FTP klientovi je třeba nadefinovat přístup ke vzdálenému serveru.

Zpravidla je třeba zadat tři základní údaje:
  • Název FTP serveru – obvykle ve tvaru: ftp.nazev-domeny.cz
  • Uživatele
  • Přístupové heslo

Vhodné je též „Použít pasivní režim přenosu (jako WWW browser)“. Tato volbu je možno nastavit ve většině FTP klientů buďto přímo při definování spojení nebo někde v nastavení klienta. Pokud tuto volbu nebudete mít zatrženu, může se stát, že budete mít problémy při spojení či při přenosu přes některé internetové rozhraní.

V případě, že chcete předejít možným obtížím, doporučujeme si nastavit pasivní režim přenosu u všech FTP připojení. V FTP klientovi Total Commander je tato možnost v nabídce: Konfigurace – Možnosti – FTP – zatrhnout Standardně používat pasivní režim.

Níže je uveden příklad nastavení pasivního režimu přenosu v diskovém manažeru Total Commander, který má zabudovaného FTP klienta.

Příklad nastavení připojení k FTP pomocí klienta Total Commander:
  • Klikněte v menu na položku „Síť“ – „FTP – připojit se„. 
  • Objeví se seznam nastavených připojení k FTP serverům. Pokud ještě žádný nemáte nastavený, klepněte na „Nové připojení…“ a nadefinujte přístupové údaje, které jsou uvedeny výše.
  • Pokud si přejete nadefinovat nové připojení, klepněte na „Nové připojení…
  • Zadejte výše uvedené přístupové údaje a zatrhněte políčko „Použít pasivní režim přenosu (jako WWW prohlížeč)„. 
  • Klikněte na OK a připojite se.

Po připojení jste připraveni na práci s FTP. Operace se soubory a adresáři je možno zajistit pomocí přetažení myší, klávesovou zkratkou, kliknutím na příslušnou volbu, atd. Každý FTP klient nabízí jiné prostředí a proto je jen na Vás, který si vyberete pro pohodlnou práci s FTP.

Pokud se Vám nedaří pomocí Vašeho klienta připojit k FTP, je nejčastější příčinou tohoto problému blokace spojení ze strany Vaše bezpečnostního softwaru například antivirového programu nebo firewallu. V takovém případě je zapotřebí toto spojení na Vašem softwaru povolit.